ماجرایی ساختگی از پیامبر صلی الله علیه وسلم
 

ماجرایی ساختگی از پیامبر صلی الله علیه وسلم

الحمدلله،

 

این داستان به باطل و خرافات و ساختگیهای اهل تشیع نزدیکتر است، چطور میشود دعا و طلب مغفرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نشود ولی دعاء و مغفرت دخترش قبول شود، در حالیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مستجاب الدعوة و پیامبر است و خداوند متعال گناهان سابق و آینده اش را بخشیده است ! خداوند متعال میفرماید:

" لِّیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ ... (الفتح : 2)

«تا خدا بر تو بیامرزد آنچه‌ را که‌ گذشته‌ ازگناه‌ تو و آنچه‌ که‌ مانده‌ است‌»

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com