مقداری طلا و پول نقد در منزل داریم، زکات آنها را چطور حساب کنیم؟
 

مقداری طلا و پول نقد در منزل داریم، زکات آنها را چطور حساب کنیم؟

الحمدلله،

اولا باید معلوم شود که طلای شما چند عیار است؟

اگر فرض کنیم که 24 عیار است یعنی طلا کاملا خالص است در اینصورت چون از میزان 85گرم طلا بیشتر است لذا پس از گذشت یکسال بر آن زکات تعلق می گیرد و زکات آن چنین حساب می شود:        5گرم   = () x (2.5%200گرم طلا) = (زکات طلای شما به گرم)

یعنی باید دو و نیم درصد ( یا یک چهلم) از این مقدار طلا را جهت زکات کنار بگذارید و دو نیم درصد 200گرم برابر است با 5گرم طلای 24 عیار.

یعنی شما باید 5گرم طلای 24 عیار را بعنوان زکات 200گرم طلای 24 عیار به مستحقین زکات بپردازید. یعنی ما در اینجا میزان گرم طلا را بر عدد چهل تقسیم کرده ایم و این قاعده ای است برای حساب میزان طلا که کافیست مقدار طلا به گرم ( و نه مثقال) را بر عدد چهل تقسیم کرد تا درصد زکات آن بدست آید. زیرا دو نیم درصد همان یک چهلم است.

 

و برای پول نقد نیز به همین ترتیب باید محاسبه شود یعنی باید ببینید که آن مقدار پولی که در دست دارید برابر ارزش 85 گرم طلای 24 عیار است یاخیر؟ اگر برابر یا بیشتر بود پس بایستی زکات آنرا نیز بپردازید و زکات پول نقد نیز بمانند زکات طلا حساب می شود یعنی دو نیم درصد از کل پول در دست خود را حساب می کنید و زکات آنرا می پردازید.

اما زکاتی که تا بحال نداده اید، هر چند تاخیر در پرداخت زکات بدون عذر گناه و حرام است، ولی بهرحال آنرا باید حساب نمایید و بپردازید و کفاره ای ندارد جز اینکه زکات آن سالها را بپردازید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com