آیا آزمایشات با اهداف اموزشی و پزشکی بر روی حیواناتی چون موش و خرگوش و میمون و از این قبیل جایز است؟
 

آیا آزمایشات با اهداف اموزشی و پزشکی بر روی حیواناتی چون موش و خرگوش و میمون و از این قبیل جایز است؟

الحمدلله،

چنانکه این اعمال و آزمایشات ضرورتی باشد و در آن مصلحت طبی و پزشکی برای انسان نهفته باشد که جز با این کارهای آموزشی و تمرینی دست یافتنی نباشد، در اینصورت به شرطیکه ابتدا حیوان تحت آزمایش را بیهوش کرده بعد مورد آزمایش قرار گیرند ان شاءالله که ایرادی ندارد در غیر اینصورت نباید هیچ حیوانی را مورد آزار و اذیت قرار داد و یا جان آنها را گرفت. برای مشاهده ی فتوای هیئت علمای سعودی در این مورد به (2408) مراجعه فرمائید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com