چرا به شیعیان رافضی گفته میشود؟
 

چرا به شیعیان رافضی گفته میشود؟

الحمدلله،

رافضی از کلمه ی (رفض) مشتق شده که به معنای (رد کردن، ترک کردن، رها کردن، طرد کردن) می باشد.

مثلا گفته می شود رَفْضاً و رَفَضاً الشی ءَ: یعنی آن چیز را رها کرد و نپذیرفت.

اما در اصطلاح به گروه و دسته ای تلقی می شود که شیخین (یعنی ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما) را رفض و طرد کردند و آنها را بعنوان خلیفه ی پیامبر صلی الله علیه وسلم نپذیرفتند و حتی آنها را لعن و ناسزا گفتند. و یا کسانی که رهبر خود یعنی زید ابن علی رضی الله عنه را طرد و ترک گفتند.

اما این اصطلاح از چه زمانی رایج شد؟

در زمان خلافت امویان بر مسلمین، شخصی بنام زید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی ابن ابیطالب رضی الله عنهم اجمعین رهبری گروهی از طرفداران علی ابن ابطالب و حسین ابن علی رضی الله عنهما را بر عهده داشت که بیشتر از اهالی کوفه بودند و با دستگاه خلافت در ایام هشام بن عبد الملک درگیری داشت، زید ابن علی رضی الله عنه کسی بود که بر خلاف بیشتر سربازان و اطرافیانش خلافت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنه را تایید می کرد و به آن اقرار و احترام می گذاشت و بعنوان خلیفه آنها را قبول داشت، فقط عقیده داشت که فضیلت علی رضی الله عنه از آن دو بزرگوار بیشتر است و او شایستگی بیشتری برای خلافت داشت (والله اعلم)..

اما وقتی که برخی از اطرافیان او دانستند که وی (یعنی زید ابن علی رضی الله عنه ) از شیخین [یعنی از أبوبکر و عمر] رضی الله عنهما اظهار برائت نمی کند و بر آنان لعنت نمی گوید، بلکه از آنها اظهار رضایت میکند، فوراً از وی دور شده  او را ترک (رفض) کردند، آنگاه مجبور شد که با لشکر اموی ها در حالی مقابله کند که جز 500 نفر سوار دیگر کسی همراهش نبود، در این جنگ تیری به پیشانی زید اصابت نموده به قتل رسید.

از آنزمان به آن دسته از اطرافیان و سربازان زید ابن علی رضی الله عنه که وی را به دلیل دشنام ندادنش به شیخین (ابوبکر و عمر رضی الله عنهما) طرد و ترک کردند و به اصطلاح عربی رفض نمودند، به آن گروه رافضیان و روافض گفته شد، یعنی کسانی که رهبر خود زید ابن علی رضی الله عنه را کنار گذاشتند و وی را رها نمودند، زیرا او به خلافت شیخین اقرار و احترام می گذاشت و آنها را بر خلاف بعضی از سربازانش دشنام و ناسزا نمی گفت.

و البته گفته می شود که علت رافضی خواندن این دسته در حقیقت به طرد و رفض شیخین ابوبکر و عمر رضی الله عنهما از سوی آنها برمی گردد نه رفض رهبرشان زید؟! هر چند که رهبر خود را نیز به سبب آنکه بر طبق امیالشان نبود ترک و رفض کردند.

به هر حال آنچه که مسلم است اینست که رافضیان و روافض به هر کسی که به ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و ام المومنین عایشه رضی الله عنهم اجمعین ناسزا و دشنام می دهند و آنها را لعن می کنند، اطلاق می شود و اگر ما به فرقه های مختلف نظر کنیم مشاهده می شود که متاسفانه امروزه کسانی این ویژگی را دارند که بنام شیعه معروف هستند! از اینرو شیعیان امروز بیشتر از هر فرقه ی دیگری برازنده ی این اصطلاح هستند.

 

البته باید توجه داشت که علما از قدیم بین شیعه و رافضی تفاوت قائل شده اند، شیعه کسی است که ادعای خلافت علی رضی الله عنه را بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم دارند، ولی در دیگر مسائل اصولی با مسلمین اختلافی ندارند، مانند فرقه ی زیدیه که علما نماز خواندن پشت سر آنها را جایز و ازدواج با آنها را روا می دانند. اکثر زیدی ها به خلافت ابوبکر وعمر رضی الله عنهما اقرار دارند ، ومثل دیگر فرقه های شیعه آندو را لعنت نمی کنند ، بلکه اظهار رضایت مینمایند ، وبه صحیح بودن خلافت عثمان رضی الله عنه نیز قائل اند گرچه دربعضی امور انتقاد هایی بالایش دارند.

 اما روافض کسانی هستند که: صحابه و خلفا را لعن و تکفییر کرده و به امهات المومنین لعن و ناسزا می گویند (در نزد بعضی از علما، این موارد جزو نواقض  اسلام هستند، از جمله اتهام به ام المومنین عایشه رضی الله عنها).. و بعدها فرقه هایی از آنها منشعب شد که اولیا و ائمه را صفات خدایی دادند و بقیه شرکیاتی که متاسفانه امروزه هم وجود دارند.

حال هرکسی که یکی از دو عقیده فوق را داشته باشد، به او همان اصطلاح را اطلاق می کنند؛ یعنی اگر تنها به خلافت علی رضی الله عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم اعتقاد داشته باشد ولی به بقیه خلفا و صحابه دشنام ندهد و لعن و تکفیر نکند، شیعه علی گفته می شود، ولی اگر به لعن و نفرین و تکفیر خلفا و صحابه و ام المومنین عایشه رضی الله عنه بپردازد، به او رافضی گفته می شود هر چند که خود آن اصطلاح را در حق خویش نپذیرد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com