در خواب دیدم که کتاب ( دلایل الخیرات ) مورد تمجید واقع شد
 

در خواب دیدم که کتاب ( دلایل الخیرات ) مورد تمجید واقع شد

الحمدلله،

متاسفانه چون کتاب دلایل الخیرات را در دست نداریم نمی توانیم در مورد آن قضاوت کنیم، ولی ظاهرا این کتاب احادیث ضعیف و دروغین دارد، لذا زمانی خواندن این کتاب بدون ایراد است که خواننده از صحت یا ضعف احادیث آن اطلاع داشته باشد، در غیر اینصورت بهتر است از خواندن این کتاب پرهیز کند تا مبادا به دلیل پیروی از یک حدیث ضعیف یا دروغ آن کتاب مرتکب بدعت یا انحرافی گردد.

و در مورد خوابی که آن شخص دیده است باید گفت که در حوزه ی شریعت اهمیت چندانی به خواب داده نمی شود و خواب حجت نیست، و نمی توان بر مبنای یک خواب که خدا می داند خواب رحمانی است یا شیطانی؟! حکم بر صحت یا ضعف کتابی یا هر مسئله ای دینی داد.

و خواب واقعیت را تغییر نمی دهد، یعنی آن خوابی که شخص مذکور دیده است نمی تواند احادیث ضعیف کتاب دلایل الخیرات را موجه و یا قابل قبول کند! زیرا روایات و احادیث باید بر طبق اصول و ضوابط علم روایت بررسی شوند و درجه ی صحتشان مشخص گردد، نه از طریق خواب دیدن! و باید بدانیم که بعضی از خوابها بر اثر توهمات و افکار روزانه است که بر فرد عارض می گردند.  بعبارتی خوابی هایی هستند که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمره اوست. خواب‌هایی که به علت ترک عادت‌های روزمره می‌باشند، در این طبقه جای می‌گیرند، مثلاً فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می‌کند.

پس نباید به آن خواب اعتنایی کند، و بدون توجه به آن خواب بهتر است برای خواندن اذکار و اوراد کتابی را انتخاب کند که درجه ی احادیثش مشخص شده باشد، زیرا احادیث ضعیف و دروغین فکر و منهج و عقیده و اعمال انسان را منحرف می کنند و قطعا هیچ خیری در انحراف نیست.

کتاب "پناهگاه مسلمان - حصن المسلم" کتاب مناسبی برای اذکار و اوراد روزانه است که درجه ی احادیث آن در پاورقی توسط محققین مشخص شده است و از نظر ما کتاب مفیدی است و خواندن آنرا بجای کتابهایی که وضعیت احادیث و روایات آنها نامشخص است پیشنهاد می گردد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com