درباره احادیث کتاب: مختصر قدوری، کنز الدقایق، نور الإیضاح، الهدایة شرح البدایة
 

درباره احادیث کتاب: مختصر قدوری، کنز الدقایق، نور الإیضاح، الهدایة شرح البدایة

الحمدلله،

1- درباره کتاب مختصر کیدانی به فتوای (5802) مراجعه کنید.

2- کتاب "مختصر قدوری" یک کتاب فقهی در مذهب حنفی است که توسط علامه ابوالحسین احمد بن محمد بن جعفر قدوری بغدادی نوشته شده است، مولف کتاب در سال 362 متولد و در سال 428هـ فوت کرده است. این کتاب شامل ادله قرآن و حدیث نیست، بلکه مولف ابواب مختلف فقه را بصورت مختصر برای طلاب بیان کرده و برای آنها دلیلی ذکر نکرده است.

بر این کتاب شروح و تکمله زیادی نیز نگاشته شده است، مانند "السراج الوهاج شرح مختصر قدوری" نوشته ابوبکربن علی بن محمد عبادی حداد یمنی، و "الجوهرة النیرة شرح مختصر القدوری" نوشته أبو بکر بن علی الزبیدی، و تکملهٔ مختصر قدوری از علی بن احمد بن مکی رازی فقیه حنفی دمشقی..

3- درباره کتاب شروط الصلاة اطلاعی نداریم که دقیقا منظور شما کدام کتاب است، زیرا کتب زیادی در مذاهب مختلف درباره آن نوشته شده است و لذا یافتن مراد دقیق سوال کننده برای ما ممکن نیست. احیانا این کتاب در مدارس تدوین و تدریس شود.

4- کتاب "کنز الدقایق" نیز یک کتاب فقهی در مذهب حنفی است که توسط حافظ أبو البرکات عبدالله بن أحمد بن محمود نسفی ( متوفی710هـ، 1310م) تالیف شده است. این کتاب نیز بصورت مختصر ابواب فقهی را بیان کرده است و شامل ادله از قرآن و حدیث نمی باشد، و در عوض شروح کامل و مفصلی بر آن نگاشته شده است از جمله کتاب "تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق" نوشته امام فخر الدین عثمان بن زَّیْلَعِیِّ، و کتاب "البحر الرائق شرح کنز الدقائق" نوشته زین الدین بن إبراهیم (ابن نجیم).

5- کتاب "نور الإیضاح ونجاة الأرواح" نیز یک کتاب فقهی در مذهب حنفی است که توسط شیخ أبی الإخلاص حسن بن عمار بن یوسف الوفائی المصری الشرنبلالی تالیف شده است. این کتاب نیز بصورت مختصر ابواب فقهی (طهارت و نماز و زکات و روزه و حج ) را بیان کرده است، و بیشتر برای مبتدیان و طلاب نوشته شده است. این کتاب شامل احادیث کمی هست اما خود آن احادیث گاها ضعیف و حتی دورغین (موضوع) نیز هستند. بر این کتاب شرحهایی نگاشته شده است از جمله خود مؤلف کتابش را شرح داده با عنوان " مراقی الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإیضاح ونجاة الأرواح"، و کتاب "حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح" از أحمد بن محمد الطحطاوی..

6- کتاب " الهدایة شرح البدایة المبتدی" نیز یک کتاب فقهی حدیثی در مذهب احناف است، که مولف آن أبو الحسن  برهان الدین علی بن أبی بکر المرغینانی (530-593هـ/1135-1197م) می باشد. این کتاب شامل اقوال ائمه مذهب و اصحاب و اتباع آن نیز هست.

شرحهایی بر آن نگاشته شده از جله کتاب "العنایة شرح الهدایة" از  محمد محمود البابرتی، و فتح القدیر ( شرح الهدایة ) از ابن الهمام الحنفی..

و حافظ زیلعی رحمه الله احادیث کتاب الهدایه را تخریج کرده تحت عنوان "نصب الرایة فی تخریج أحادیث الهدایة " که منبع و مرجعی خوبی برای احادیث کتاب مذکور است.

بیشتر کتب فوق بصورت مختصر نوشته شدند و مولفین از آوردن دلایل قرآن و حدیث صرفنظر کردند، اما بقیه کتب که شامل احادیث هستند لزوما تمامی روایت آنها صحیح نیستند و لازمست قبل از پذیرش حدیث از صحت آن مطلع شد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com