کعبه افضلتر است یا قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم؟
 

کعبه افضلتر است یا قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم؟

الحمدلله،

بسیاری از علماء، پیامبر صلی الله علیه وسلم را افضل خلایق دانسته اند، با این اوصاف پیامبر صلی الله علیه وسلم از کعبه با فضیلت تر است.

اما این تفضیل مربوط به نفس و شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم است نه به خاک و قبری که در آن مدفون شده است.

از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سوال شد : دو مرد با هم مجادله می کنند؛ یکی از آن دو می گوید : تربت (خاک قبر) پیامبر صلی الله علیه وسلم از زمین و آسمانها افضل تر است، و دیگری می گوید : کعبه افضلتر است، سخن کدامیک درست است؟

ایشان پاسخ دادند : «الحمد لله، خدای متعال خلقی گرامی تر از نفس محمد صلی الله علیه وسلم نیافریده، ولی خاک قبر از کعبه بیت الحرام افضل تر نیست، بلکه کعبه (از تربت قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم) افضل تر است، و احدی از علماء خاک قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم را بر کعبه تفضیل ندادند بجز قاضی عیاض، و قبل از او کسی چنین نظری نداشته و با او موافقت نکرده است، و خدا بهتر می داند». "الفتاوی الکبری" (4/411) و "مجموع الفتاوی" (27/38).

 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com