پدرش را در خواب دیده و به او گفته به شخصی بدهکار است
 

پدرش را در خواب دیده و به او گفته به شخصی بدهکار است

الحمدلله،

خواب حجت شرعی نیست، و لذا بوسیله دَین ثابت نمی شود. با این وجود اگر رؤیای صادقه باشد ایرادی ندارد که بدان اُنس گرفت و به آن عمل نمود، و این موجب احتیاط و احسان ورثه در حق میت می شود. خصوصا آنچه در مورد آخرت در خواب می‌آید که غالباً با وجود قرائن حق است، از قبیل : دیدن مردگان، دیدن بهشت و جهنم، زنده شدن، پل صراط و مانند آن..

بعد از شهادت ثابت بن قیس در جنگ یمامه، او به خواب مسلمانی آمد و چیزهایی را وصیت می کند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از آنکه قرائنی دال بر صحت خواب می یابد، وصیت او را تنفیذ می کند. قصه ثابت را حاکم در مستدرک خود روایت کرده است : « ثابت بن قیس رضی الله عنه هنگامیکه در جنگ یمامه به شهادت رسید، زرهی گرانقیمتی بر تن داشت. در خواب یکی از مسلمانها آمد و به او گفت: تو را به وصیّتی سفارش می‌کنم مبادا! بگویی این خواب است و آن را ضایع کنی، وقتی شهید شدم یکی از مسلمانها بر من گذشت و زرهم را برداشت، منزلش از منزل بقیه دورتر است و در کنار چادرش اسبی است که با افسارش بسته شده است. دیگ را بر زره سرازیر کرده و بر دیگ جهاز شتری را گذاشته است. پیش خالد برو و بگو کسی را بفرستد و زرهم را پس بگیرد. اگر پیش خلیفه‌ی رسول خدا ابوبکر رفتی بگو بر من دَینی است چنین و چنان. و فلان بنده‌ام آزاد باشد. صاحب خواب پیش خالد بن ولید آمد و خوابش را باز گفت. خالد کسی را فرستاد و زره را باز پس گرفت. و بعداً پیش ابوبکر رفت و قصّه را برای او نیز تعریف کرد و وصیتش را بعد از مرگش تنفیذ کرد. گفته شده شنیده نشده است، کسی بعد از مرگ وصیت کرده و وصیتش اجرا شده باشد جز ثابت بن قیس رضی الله عنه ». [المستدرک حاکم – همراه  تخلیص ذهبی (3/235)، و ذهبی آن را تصحیح نموده است] .

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید : «(تنفیذ) وصیتی که در خواب آمده چنانچه رویای صادقه باشد و قرائنی دال بر صدق آن وجود داشته باشد، صحیح است، به دلیل قصه ثابت بن قیس که صدیق رضی الله عنه وصیتش را تنفیذ نمود» "الاختیارات " ص (273 (.

و شیخ محمد صالح بن عثیمین گفته است: «هر خوابی که قرائن بر صدق آن، دلالت کند هیچ مانعی نیست که به مفاد آن عمل شود» "الرؤی والاحلام" احمد العرینی، ص 48.

و اگر صاحب حق فوت کرده باشد، و هیچیک از ورثه او یافت نشوند که حق را بدانها سپرد، در آنصورت حق او را به نیت ایصال ثواب به وی صدقه دهید،  با اینکار ان شاء الله ذمه پدرتان مبراء خواهد شد، البته اگر خواب حق باشد.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com