برداشتن خال سیاهی که اطراف آن مو باشد
 

برداشتن خال سیاهی که اطراف آن مو باشد

الحمدلله،

این سوال را نزد جناب شیخ محمد بن صالح العثیمین مطرح کردند، چنین پاسخ دادند :

ایرادی ندارد. والله اعلم

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com