سقط جنین و کفاره ی آن
 

سقط جنین و کفاره ی آن

الحمدلله،

 

جنین در شکم مادر 4 مرحله را طی میکند:

 

1- مضغة

2- علقه

3- نطفه

4- دمیدن روح

 

و اجماع و اتفاق همه علماء بر اینست که اسقاط جنین بس از مرحله جهارم یعنی بس از 120 روز بدون ضرورت حرام میباشد و قتل نفس محسوب میشود زیرا طبق حدیث صحیح بعد از 120 روز روح در جنین دمیده میشود و لذا یک انسان جاندار به حساب میاید، ولی اسقاط جنین بدون ضرورت قبل از 120 روز جای خلاف است بین علماء، بعضی انرا جایز و بعضی دیکر انرا حرام دانسته اند ولی بطور خلاصه حکم اسقاط جنین بشرح زیر است:

 

-         اسقاط جنین بعد از 120 روز بدون ضرورت حرام است و قتل نفس به حساب میاید

-         اسقاط جنین قبل از 120 روز با ضرورت جائز است

-         اسقاط جنین قبل از 120 روز بدون ضرورت برخی انرا جائز و برخی انرا حرام دانسته اند

 

اما در مورد اسقاط جنین بصورت عمد بعد از 120 روز، در واقع 3 چیز بر قاتل (چه پدر و چه مادر) واجب است: توبه، دیه، و کفاره، که دیه آن یک غَرّة (یعنی کمترین دیه) میباشد که برابر است با نیم یک دهم دیه مرد و یا برابر با 5 شتر، و از آنجاییکه دیه مرد در این زمان تقریبا مساوی با 4.25 کیلو گرم طلای خالص میباشد پس نیم یک دهم این مقدار برابر است با 212.5 گرم و یا برابر آن مقدار واحد پول هر کشوری که باشد، و این مبلغ بایست به میراثبر جنین داده شود بصورتیکه قاتل جنین (چه پدر و چه مادر) حقی در آن میراث نخواهد داشت.

 

اما در مورد کفاره، بترتیب عبارتند از: آزاد کردن برده و اگر نتوانست 60 روز روزه پی در پی و اگر نتوانست 60 فقیر را غذا بدهد، ولی این کفاره برخی از علماء آنرا واجب و برخی آنرا مستحب دانسته اند.

 

خداوند همه ما را حفظ کند و توبه نصوح عطا فرماید.

 

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com