حکم لمس کتابها و مجلاتی که حاوی آیات قرآنی هستند، بدون وضوء یا طاهر بودن
 

حکم لمس کتابها و مجلاتی که حاوی آیات قرآنی هستند، بدون وضوء یا طاهر بودن

الحمدلله،

«بر شخص جنب یا حائض یا کسی که وضوء ندارد حرام نیست کتاب یا مجلاتی را که محتوی آیاتی از قرآن هستند لمس کند، زیرا (این کتابها و مجلات) مصحف (قرآن) نیستند (و لذا حکم آنرا ندارند)». "مجموع فتاوی ابن عثمین" (4/225) .

 

توجه : برای انسان بی وضوء جایز نیست که خود آیات را با دستش لمس کند، حتی اگر آن آیات در مصحف نباشند و بر کتابی دیگر نوشته شده باشد، زیرا حکم آیات به مفردی همان حکم مصحف را دارد که لمس آن بدون وضوء ناجایز است. اما اگر علاوه بر آیات قرآن نوشته های دیگری هم درون کتاب باشد، مثل کتب تفسیر یا فقه، اینجا بر اساس اغلبیت حکم می شود؛ اگر اغلب نوشته های آن آیات قرآن باشد در آنصورت بدون داشتن وضوء لمس نشود، یعنی آن کتاب نباید لمس شود، ولی اگر اغلب نوشته ها غیر آیات باشند بدون وضوء نیز لمس شود مانعی ندارد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید : «و آنچه که در آن آیه ای از قرآن نوشته شده است، (خود) آیه به مفردی حکم مصحف را دارد، ولی اگر همراه آیات قرآن، نوشته دیگری هم باشد، بر اساس اغلبیت حکم می شود، پس لمس کتب تفسیر و حدیث و فقه و رسائل (علماء) که در آن آیات قرآنی نوشته شده جایز است» شرح العدة (1/385).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com