روبروی او خودرویی ظاهر می شود او نیز منحرف میشود تا بگریزد ولی واژگون شده و کشته می دهد
 

روبروی او خودرویی ظاهر می شود او نیز منحرف میشود تا بگریزد ولی واژگون شده و کشته می دهد

الحمدلله،

«آنچه بر من از شرع مطهر ظاهر گشت؛ عدوم وجوب کفاره بر شماست، اگر خارج شدن شما از مسیر بخاطر نجات جان خود و سرنشینان از خطر برخورد با ماشین روبرو بوده باشد که خطر آن (یعنی خودرو روبرو) از خارج شدن از مسیر بیشتر است».

"مجموع فتاوی ابن باز" (22/359) .

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com